İş Güvenliği Ertelenemez!
Yarın çok geç olabilir

Danışmanlık

Daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını, iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesini ve olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesini hedeflemektedir.

Acil Durum Planlaması

Yangın, deprem ya da diğer beklenmedik acil durumlar karşısındaki uygulanması gereken kuralları refleks süre ve biçimlerini geliştirmeyi,çalışan ve yöneticilerin farkındalık düzeylerini artırmak.

Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi

İşyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmek.

İş Güvenliği Danışmanlık

İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği uygunluk denetimi.

İSG Blog

İş sağlığı ve güvenliği kütüphanesi

İşçi Sağlığı Nedir?

Ekim 13, 2019 11:41 am

İş Güvenliği Nedir?

Ekim 07, 2019 7:06 pm

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Sağlığı ve Güvenliği İlgili Yayımlanan Kanunlar Yönetmenlikler ve Tebliğler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatlar

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatları listelenmiştir.

ILO Sözleşmeleri

Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri

Yönetim Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği ile yayınlanmış olan tüm yönetim sistemleri güncellenmiş ve bağlantılı linkli şekilde ulaşabilirsiniz.

Tebliğler

İş Sağlığı ve Güvenliği ile yayınlanmış olan tüm tebliğler güncellenmiş ve bağlantılı linkli şekilde ulaşabilirsiniz.

Yönetmenlikler

İş Sağlığı ve Güvenliği ile yayınlanmış olan tüm yönetmenlikler güncellenmiş ve bağlantılı linkli şekilde ulaşabilirsiniz.

Kanunlar

İş Sağlığı ve Güvenliği ile yayınlanmış olan tüm kanunları güncellenmiş ve bağlantılı linkli şekilde ulaşabilirsiniz.

İletişim

Görüş, öneri ve şikayetleriniz için formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz